2016 Karabük Üniversitesi Pedagojik Formasyon

  • 23 Kasım 2015
  • 5.672 kez görüntülendi.
2016 Karabük Üniversitesi Pedagojik Formasyon

YÖK tarafından yapılan açıklama sonrasında üniversiteler tek tek formasyon ilanlarını duyurmaya başladılar. Aşağıda Karabük Üniversitesi pedagojik formasyon ilanını bulabilirsiniz.

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
Yükseköğretim Kurulunun 11.11.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler ve mezun öğrenciler için Karabük Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programı Kontenjanı 150 olarak belirlenmiştir. 150 kontenjanın 38’i mezunlara ve diğer üniversitelerin uzaktan veya açık öğretim öğrencilerine, 112’si üniversitemiz mezuniyet aşamasında olan 4. Sınıf öğrencilerine ayrılmıştır. Açılacak ve alanlara ayrılan kontenjanlar aşağıdaki gibidir.

Alan Adı – Karabük Üniversitesi 4. Sınıf Öğrenci Kontenjanı – Mezun, Diğer Üniversitelerin Uzaktan ve Açık Öğretim 4. Sınıf Öğrenci Kontenjanı

İngiliz Dili ve Edebiyatı 19 6
Coğrafya 12 4
Sanat Tarihi 8 3
Arkeoloji 2 1
Sosyoloji 9 3
Türk Dili ve Edebiyatı 11 4
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3 1
Hemşirelik 4 1
İlahiyat 7 4
Müzik 1 0
Resim 1 0
Tarih 18 6
Matematik 8 3
Kimya 7 2
Fizik 1 0
Spor Yöneticiliği 1 0
– Başvurular online ön kayıt şeklinde 24-26 Kasım 2016 tarihleri arasında edebiyat.karabuk.edu.tr/pformasyon adresine yapılacaktır. Online kayıt sonrasında yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için asıl kayıtlar 30 Kasım – 2 Aralık 2015 arasında, yedek kayıtlar 3 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır.
– Asıl kayıt süresi sonunda boş kalan kontenjanlara yedek listeden alınacak adaylar birimimiz tarafından aranacaktır.
– Asil ve yedek listeler öğrencilerin genel not ortalamalarına göre belirlenecektir.

Programa Başvuruda Bulunamayacaklar:
1. 4. Sınıfta olup protokol etmediği (alamadığı veya ders kaydı yapamadığı) dersleri olan öğrenciler programa başvuramayacaktır.
2. Ara sınıflarda okuyan öğrenciler (Ara sınıflarda okuyup da 4. Sınıftan ders alanlar dahil) başvuramayacaktır.

A- KAYITLAR:
Asıl kayıtlar şahsen ya da noter vekâleti verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

a) Kayıt İçin İstenen Belgeler
1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kayıt Formu (Kayıt sırasında verilecektir)
2. Mezunlar İçin Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı Veya Onaylı Sureti)
3. 4.Sınıf Öğrencileri İçin Öğrenci Belgesi (Aslı Veya Onaylı Sureti)
4. Transkript (Aslı Veya Onaylı Sureti)
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (kayıt sırasında aslını göstermek koşuluyla).
6. 1 adet vesikalık fotoğraf.
7. Banka Dekontu

b) Kayıt Yeri:
Kayıt işlemleri Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü Edebiyat Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminde yapılacaktır.

B- PROGRAM ÜCRETİ:
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti her iki dönem için toplam 2054 TL’dir. Ücretler herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden(Üniversitemiz kampüsünde de Ziraat Bankası şubesi bulunmaktadır) veya internet bankacılığı yoluyla Ziraat Bankası Karabük Şubesi TR160001000425517219655001 nolu hesaba yatırılacaktır. (Açıklamaya TC Kimlik No ve “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 1. dönemi ücreti” ibaresi ekletilecektir.)
Ücretler 2 eşit taksit halinde ödenecek olup ilk taksit (1027 TL) kayıt sırasında ödenecektir. Kayıt ücretlerini yatırmayan ya da eksik yatıran öğrencilerin programla ilişikleri kesilecektir. Ücretini yatırıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra her ne sebeple olursa olsun kaydını sildirenlere yatırdıkları ücretler veya bazı derslerden muaf olanlara muaf oldukları dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

C- PROGRAM DERSLERİNE DEVAM:
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2 dönemden oluşmaktadır. Program derslerine devam konusunda Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına giremez, dersten başarısız sayılır.
1.Dönemde Teorik dersler (7 ders), 2.Dönemde ise Uygulamalı dersler (3 ders) yürütülecektir.
Programın %75’i lisans öğrencilerinden oluştuğu için formasyon dersleri lisans derslerini etkilemeyecek şekilde hafta içi günlere dağıtılacaktır.

D- PROGRAM SINAVLARI
Sınavlar ile ilgili bilgiler öğrencilere formasyon (edebiyat.karabuk.edu.tr/pformasyon) web sayfası yoluyla duyurulacaktır.
Ara Sınav, Mazeret Sınavı, Dönem Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavları Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yüz yüze yapılacaktır.
Mazeret sadece ara sınavlar için geçerlidir. Ara sınav tarihinde sınava giremeyenlerin mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı verilecektir. Final ve bütünleme sınavlarına katılamayanlara mazeret hakkı tanınamaz.
Ara sınava giremeyen öğrenciler bu konudaki mazeretlerini, sınavın yapıldığı tarihi izleyen 1 hafta içinde Fakülte
Pedagojik Formasyon Birimine yazılı olarak iletmek durumundadır.
Ara sınavın ağırlığı % 40, Dönem sonu sınavın ağırlığı % 60’dır. Geçme notu 60 dır.

E- DERSLERDEN MUAFİYET:
a) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu’nun 17.10.2014 tarih 72639413-301.99-4417 sayılı yazıları “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” ın Dördüncü Bölüm, madde 10, 3. Bendi gereğince programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamında bazı derslerden muaf olmak için dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.
b) Madde 10, 4. Bendi gereğince, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf olmak isteyen öğrencilerin gerekli belgeleri Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birimine göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Muafiyet isteğinin uygunluğuna Yönetim Kurulu karar verecektir.

F- DİĞER HUSUSLAR:

ÖNEMLİ TARİHLER
Online Başvuru Tarihleri 24 – 26 Kasım 2015
Asıl Kayıt Tarihleri 30 Kasım – 2 Aralık 2015
Yedek Kayıt Tarihleri 3 Aralık 2015
I.Dönem 14 Aralık 2015 – 7 Şubat 2016
II. Dönem 15 Şubat 2016 – 28 Mayıs 2016

1. DÖNEM DERSLERİ
Dersin Adı – Teori Uygulama – Kredi
Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2
Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2
Eğitim Psikolojisi 2 0 2
Sınıf Yönetimi 2 0 2
Türk Eğitim Tarihi 2 0 2
Eğitimde Program Geliştirme 2 0 2

2. DÖNEM DERSLERİ
Dersin Adı – Teori Uygulama – Kredi
Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 3
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
Öğretmenlik Uygulaması* 2 6 5
* Öğretmenlik Uygulaması dersleri Karabük Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yapılacaktır. Karabük dışında bir ilde yapma imkanı yoktur

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Tuba diyor ki:

    Formasyon sayfasında herhangi bir online kayıt linki yok

BİR YORUM YAZ