2016 Tunceli Üniversitesi Pedagojik Formasyon

  • 18 Kasım 2015
  • 1.660 kez görüntülendi.
2016 Tunceli Üniversitesi Pedagojik Formasyon

YÖK tarafından yapılan açıklama sonrasında üniversiteler tek tek formasyon ilanlarını duyurmaya başladılar. AşağıdaTunceli Üniversitesi pedagojik formasyon ilanını bulabilirsiniz.

D U Y U R U
Tunceli Üniversitesinin öğretmenliğe kaynak oluşturan bölümlerinin son sınıf öğrencileri ile mezunları için 2015-2016 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Döneminde başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Duyuru MEB Talim Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 Sayılı Kararı ekinde yer alan programlarda öğrenim gören ve ve 2015-2016 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Döneminde son sınıfta veya önceki yıllarda mezun olan öğrencilerden, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Programlarına aşağıda belirtilen kriterlere göre öğrenci alınacaktır.

1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Programlarına Ön Kayıtlar 18 – 20 Kasım 2015 tarihleri arasında Tunceli Üniversitesinde yapılacaktır. Ön kayıtta; son sınıf öğrencileri sadece Ön Kayıt Başvuru Formu (Ekte verilmiştir) ile lisans mezunları (Tunceli Üniversitesi Mezunları) ise; Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği, Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript) ve öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSS giriş belgesinin çıktısı ile başvuruda bulanacaklardır.

2. Aşağıda listelenen bölümlere ayrılan kontenjanlar dâhilinde öğrencilerin transkriptlerindeki genel not ortalamaları esas alınarak dörtlük sisteme göre sıralama yapılacaktır. Notları dörtlük sistemde olmayan adayların puanlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Puan eşitliği halinde adayların Üniversite Giriş Sınavı puanlarındaki üstünlük esas alınacaktır.

3. Kontenjanların belirlenmesinde son sınıfta olup da mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ile mezunları için Tunceli Üniversitesine %75, diğer üniversiteler için ( AÖF ve uzaktan eğitim yapan bölümler dahil) % 25 kontenjan ayrılmıştır. Her bölümün ve grubun sıralaması kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. Asıl listede adı yazılı olup kayıt hakkını elde eden aday, kesin kaydını belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır. Belirtilen tarihte kesin kaydını yapmayan aday bu hakkını kaybeder. Ön kayıtlar veya kesin kayıtlar sonunda, boş kalan kontenjanların aktarımında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yetkilidir.

4. Programa başlayanların ders muafiyet başvuruları, her dönem başında o dönem derslerinin başladığı ilk hafta içinde, Pedagojik Formasyon Birimi’ne yapılır. Muaf olunan dersler için öğrenim ücretinde indirim yapılmaz ve öğrencilere ücret iadesi yapılmaz. Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

5. Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: (Kesin kayıt hakkı kazananlardan istenecektir)
a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Kayıt bürosundan temin edilecektir)
b. Halen lisans öğrencisi olanlar için Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript); Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden, yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir) ve onaylı Lisans Not Durum Belgesi
c. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
d. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
e. Öğrenim Ücretinin İlk Taksitinin (1.000 TL) Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
(Ücretin İlk Taksiti olan 1.000 TL, Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Fırat Üniversitesi Şubesi IBAN: TR520001001586135354675001 hesabına, TC Kimlik No, Adı-Soyadı belirtilip, Açıklama kısmına “Pedagojik Formasyon Ücreti, Eğitim Fakültesi, 2015-2016 GÜZ ” notu düşülerek yatırılacaktır).
Ücretler ATM’lerden yatırılmayacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilerin işlemleri Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar’a göre yapılır; Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrenim Ücreti toplam 2.000 TL olup, bu ücretin yarısı olan 1.000 TL kesin kayıt esnasında, kalan yarısı ise İkinci Dönemin başında (tarihi daha sonra duyurulacaktır) alınacaktır.

Kayıt Yeri:
Ön Kayıt: Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri, Tunceli
Kesin Kayıt: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik
Formasyon Birimi, ELAZIĞ.
Tlf: 0-424-2370000/4928

2015 – 2016 GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
AKADEMİK TAKVİMİ
Ön Kayıt 18 – 20 Kasım 2015 (08.30-16.30 saatleri arasında)
Kayıt hakkı kazananların I. ilanı 23 Kasım 2015
I. İlandakilerin kesin kayıtları 24-25 Kasım 2015 (08.30-16.30 saatleri arasında)
Boş kalan kontenjanlar için II. ilan 26 Kasım 2015
II. İlandakilerin kesin kayıtları 27 Kasım 2015
Boş kalan kontenjanlar için III. ilan 30 Kasım 2015 (III. İlandakilerin kesin kayıtları 01 Aralık 2015

I. DÖNEM
Derslerin Başlaması 30 Kasım 2015
Derslerin Bitimi 06 Mart 2016
Genel Sınav 12-13 Mart 2016
Bütünleme Sınavı 16 Mart 2016
Mezuniyet Sınavı 17 Mart 2016

II. DÖNEM
Derslerin Başlaması 14 Mart 2016
Derslerin Bitimi 19 Haziran 2016
Genel Sınav 25-26 Haziran 2016
Bütünleme Sınavı 29 Haziran 2016
Mezuniyet Sınavı 01 Temmuz 2016

Not: Dersler Cumartesi ve Pazar günleri Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeyapılacaktır.

tuncelilili

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. fethiye dogan diyor ki:

    Maliye bolumune neden formasyon hakki taninmiyor bunun mantıklı bir açiklamasini alabilirmiyim?

BİR YORUM YAZ