Dokuz Eylül Üniversitesi Formasyon 2015

  • 31 Ocak 2015
  • 2.213 kez görüntülendi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Formasyon 2015

1. 20.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Alınan Kararla 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Üniversitemize toplam 1000 (Bin) kontenjan verilmiştir.

2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı YÖK’ün 26.09.2014 tarihli açıklaması ile güncellenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

3. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına lisans öğrencilerinden son sınıf (beklemeli öğrenciler dahil) ve mezun olanlar başvuru yapabilecektir. Ara sınıftaki öğrenci başvuruları kabul edilmeyecektir.İlgili karar gereği Üniversitemize ayrılan kontenjanın en az %25’i mezunlara, kalanı ise son sınıftaki öğrencilere tahsis edilecek, kontenjanların dolmaması durumunda diğer gruba kontenjan aktarımı yapılabilecektir.

4. Üniversitemize tahsis edilen kontenjanlar ön başvurular alındıktan sonra (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar gereği yakın alanlar birleştirilerek) alanlara göre kontenjanlar belirlenecektir.

5. Başvurular 28 – 30 Ocak 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Fakültemiz web sayfasında “FORMASYON ÖN KAYIT (tıklayınız)” programına bilgi girişi yapıldıktan sonra Buca Eğitim Fakültesi Formasyon Birimine istenilen evrakların şahsen teslim edilmesi yoluyla yapılacaktır. Evrak teslim etmeyenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

6. Daha önce Fakültemizde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına başvuru yapmış adaylarıneski başvuruları geçersizdir. Evrak teslim etmek suretiyle yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

7. Başvuru sırasında verilen belgeler ile başvuru sırasında istenilen evraklarda eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız evraklarla başvurular kabul edilmeyecektir.

8. MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlarda (http://bef.deu.edu.tr/formasyon/duyuru (YENİ! Ağustos 2014 tarih ve 74 Sayılı değişiklik)) yer almayan alanlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. İki dönem halinde yürütülecek olan programımızın 1. Dönemi 11 Şubat 2015 tarihinde başlayacaktır. 1. Dönem dersler hafta içi (Çarşamba, Perşembe ve Cuma) olacak şekilde 17.00 -20.30 saatleri arasında yapılacaktır.

2. Dönem ise 20 Mayıs 2015 tarihinde başlayacak ve yine hafta içi yürütülecektir. Sadece programın son 4 haftası hem hafta içi hem de hafta sonu olacak şekilde yapılacak ve Temmuz sonuna kadar program tamamlanmış olacaktır.

2. Dönemde alınması gereken Öğretmenlik Uygulaması dersi (ortaöğretim kurumlarında uygulamaya gidilecek olması nedeniyle)  okulların kapanma tarihine göre ayarlanarak hafta içi yapılacaktır.

10. Başvurularda kontenjandan fazla başvuru olması durumunda Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterlere göre not ortalaması baz alınacaktır. Değerlendirmede ALES puanı aranmayacaktır. Not ortalamasının eşit olduğu durumlarda ise alttan dersinin bulunup bulunmaması, tüm şartların eşitliğinde ise yaşı küçük olanın tercih edilmesi kriterleri esas alınarak her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılacak ve belirlenen kontenjan için asil ve yedek listeler ilan edilecektir.

11. Not belgelerinde not çevrimleri kabul edilmeyecek olup, üniversitemiz tarafından kullanılan not dönüşüm tablosuna göre Dekanlığımızca (bilgi işlem tarafından) çevrim yapılacaktır.

12. Kontenjanların dolmaması durumunda yedek öğrenciler kayıt yaptırabilecek, her programın boş kontenjanı öncelikle kendi içinde yeniden değerlendirilecek, buna rağmen yine de kontenjanın dolmaması durumunda ise bu boş kontenjanlar ihtiyaç duyulan diğer alanlara aktarılacaktır.

13. Açılan Programın ücreti 2.054 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde (Her dönem 1.027 TL) 1. ve 2. Dönem başında alınacaktır. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren öğrencilerin kayıt ücretlerikesinlikle iade edilemeyecektir.

14. Asil olarak ilan edilen listede yer alanların kesin kayıtları 03 Şubat 2015 – 04 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. İlan edilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır. Kayıt yaptırmayanların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

15. Boş kalan kontenjanlar 06 Şubat 2015 Cuma günü Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.

16. Boş kontenjanlara kayıtlanmak isteyen yedek adayların 09 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 10.00’ daFakültemiz konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

17. Kayıt için yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre isimler okunacak ve o an hazır bulunan yedekler içinden alanlara göre boş kontenjan sayısı kadar adayın kesin kaydı yapılacaktır.

Başvuru için İstenen belgeler:
1) Mezunlar için Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
(Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
2) Son sınıf öğrencileri için Onaylı Öğrenci Belgesi (Ocak 2015 ve sonrasında alınmış)
3) Onaylı Lisans Not Transkripti (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
Okuyan son sınıf öğrenciler için not belgeleri formasyon kayıt tarih aralığı olan Ocak 2015 ve sonrası olmalıdır.

4) Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi

18. Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak için (her dönem okutulacak dersler için) o dönemin ilk haftası içinde istenilen belgelerle birlikte Dekanlık Makamına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olabilmek için başvuru tarihleri Fakültemiz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

Ders Muafiyeti için İstenen evraklar
a) Not durum belgesi (onaylı: ıslak imzalı ve mühürlü)
b) Ders içerikleri (onaylı: ıslak imzalı ve mühürlü)
c) Öğretmenlik uygulaması için 1 yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığına ilişkin belge

Başvuru dilekçesi (internetten alıp doldurulacaktır).
basvuru.png (203×49)

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Hülya diyor ki:

    2016 yılı için herhangi bir gelişme var mı?

    1. Demir diyor ki:

      Bir bilgi verilmedi.

BİR YORUM YAZ