Ege Üniversitesi Formasyon Yedek Liste

  • 13 Temmuz 2016
  • 1.726 kez görüntülendi.
Ege Üniversitesi Formasyon Yedek Liste

egeuni1

Ege Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Listesi ve Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin açıklamada bulundu.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına (PFESP)

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Listesi ve Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Açıklama

Asıl Adayların Kesin Kayıt Bilgileri

Asıl adayların PFESP kesin kayıt başvuruları 11-12 Temmuz 2016 tarihlerinde alınmıştır. Kesin kayıt başvurusu yapan EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencilerinin ve mezunlarının bölümlere/programlara göre dağılımı Tablo 1’de, diğer üniversitelerin mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunlarının bölümlere/programlara göre dağılımı ise Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 1. Kesin kayıt yapan EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencilerinin ve mezunlarının bölümlere/programlara göre dağılımı

 

EÜ lisans öğrencileri

EÜ mezunları

Bölüm/ Program Kontenjan Kesin kayıt yapan asıl aday sayısı Kontenjan Kesin kayıt yapan asıl aday sayısı
Turizm Animasyon

2

2

Çalgı Yapım

4

4

Ses Eğitimi

11

11

2

2

Temel Bilimler

38

37

7

6

Türk Halk Oyunları

13

13

1

1

Alman Dili ve Edebiyatı

2

2

6

6

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

11

11

0

Coğrafya

26

24

0

Felsefe

15

14

3

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı

7

7

3

2

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

1

1

1

1

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

4

4

2

2

Psikoloji

2

2

5

4

Sanat Tarihi

1

1

2

2

Sosyoloji

5

4

2

2

Tarih

34

32

7

7

Türk Dili ve Edebiyatı

48

48

2

2

Biyoloji

15

11

15

15

Fizik

6

6

1

1

Kimya

8

7

4

4

Matematik

42

42

4

4

Hemşirelik Fakültesi

57

55

18

16

Gazetecilik

4

3

2

2

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

13

11

11

13

Radyo-Televizyon ve Sinema

4

2

3

3

Reklamcılık

2

2

5

3

Beslenme ve Diyetetik

1

1

1

1

Ebelik

5

4

6

6

Hemşirelik (İASYO)

6

5

Gıda Mühendisliği

1

1

4

3

Hemşirelik (ÖSYO)

3

3

Antrenörlük Eğitimi

48

44

10

10

Spor Yöneticiliği

16

16

4

4

Su Ürünleri Mühendisliği

1

1

2

2

Bahçe Bitkileri

1

1

Bitki Koruma

1

1

Peyzaj Mimarlığı

1

1

1

1

Tarım Ekonomisi

1

1

Tarımsal Yapılar ve Sulama

2

2

1

1

Tarla Bitkileri

1

1

1

1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1

Toplam

450

426

150

142

Tablo 2. Kesin kayıt yapan diğer üniversitelerin mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunlarınınbölümlere/programlara göre dağılımı

 

Bölüm/ Program Kontenjan Kesin kayıt yapan asıl aday sayısı
Alman Dili ve Edebiyatı

1

2

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

2

2

Coğrafya

2

2

Felsefe

8

8

İngiliz Dili ve Edebiyatı

3

4

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

1

1

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

3

3

Psikoloji

23

21

Sanat Tarihi

1

1

Sosyoloji

22

21

Tarih

11

11

Türk Dili ve Edebiyatı

23

23

Biyoloji

10

9

Fizik

6

6

Kimya

7

6

Matematik

11

9

Hemşirelik

28

19

Gazetecilik

1

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

3

3

Radyo-Televizyon ve Sinema

1

1

Reklamcılık

1

1

Beslenme ve Diyetetik

1

1

Ebelik

4

3

Gıda Mühendisliği

8

7

Antrenörlük Eğitimi

8

5

Spor Yöneticiliği

8

8

Su Ürünleri Mühendisliği

1

1

Tarla Bitkileri

1

Zootekni

1

1

Toplam

200

180

PFESP’ye Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Belirlenmesi

Asıl adayların kesin kayıt işlemleri sonucunda bölümlerin/programların boş kalan kontenjanlarına kesin kayıt hakkı kazanan yedek adaylar (Ek 1) ön kayıt başvurusu sonucunda ilan edilen ağırlıklı not ortalamalarına (AGNO) göre belirlenmiştir.

Yedek Adayların Kesin Kayıt İşlemleri

PFESP’ye kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların kayıtları 14-15 Temmuz 2016 tarihlerinde (09.00-16.00) EÜ Eğitim Fakültesi Derslikler Binası’nda yapılacaktır.

Asıl ve yedek kayıtlar sonrasında EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları ile diğer üniversitelerin mezun durumunda olan öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjanlardan boş kalan kısım EÜ Senatosu’nun 10.05.2016 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan 3 No’lu Karar gereğince EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri için kullanılacaktır. Aktarılacak kontenjan, ön kayıt yaptığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencilerine dağıtılacaktır. Bu kontenjana kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ve kesin kayıt işlemlerine ilişkin açıklama 18 Temmuz 2016 Pazartesi günü http://www.ege.edu.tr ve http://egitim.ege.edu.tr internet adreslerinde duyurulacaktır.

İlan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybedecektir.

Kesin Kayıt Başvurusunda Adaylardan İstenen Belgeler

a) Öğrenim ücretinin ilk taksitinin (700 TL) Ziraat Bankası Ege Tıp Şubesi

TR210001001446072168935036 IBAN numarasına yatırıldığına dair banka dekontu (Ziraat Bankası bankamatiklerinden de ödeme yapılabilmektedir).

b) Son altı ay içinde çekilmiş̧ 4,5×6 ebadında (2 adet) vesikalık fotoğraf.

c) Sözleşme belgesi (Kayıt sırasında adaya verilecektir).

Kesin kayıt başvurusunu adayın kendisi veya noter onaylı vekili yapabilecektir.

Kayıtlar için alınan belgeler kesinlikle iade edilmeyecektir.

Öğrenim Ücreti

PFESP’nin öğrenim ücreti EÜ Yönetim Kurulu’nun 17.05.2016 tarih ve 15/7 sayılı kararı gereğince 2.054 TL olup, ödemelere ilişkin bilgiler kesin kayıt sözleşmesinde belirtilecektir.

PFESP’nın Yürütülmesi

1)     PFESP, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından iki yarıyıl olarak yürütülecektir.

2)     PFESP, toplam 25 kredilik 10 dersten oluşmaktadır. Programda yer alan derslerin haftalık saatleri ve teorik/uygulama kredileri aşağıda verilmiştir.

Ders Teorik Uygulama Kredi
Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Seçmeli I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

3)     PFESP’nin, 18 Temmuz 2016’da başlatılması ve Ocak 2017 sonu itibariyle sonlandırılması planlanmaktadır.

4)     Derslerin, I. yarıyılda yoğunlaştırılmış olarak hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında, II. yarıyılda ise Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-18.00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi dersliklerinde yapılması planlanmaktadır.

5)     Haftalık ders programları ve sınav programlarına ilişkin duyurular kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra http://egitim.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri

Tel: 0 232 311 4198- 0 232 311 3374

Web: http://egitim.ege.edu.tr

İlginize Teşekkür Ederiz.

Ege Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Ek 1

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek EÜ Mezun Durumunda Olan Lisans Öğrencileri Listesi

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

360

UMUTCAN DENİZ EGE ÜNİVERSİTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ÖĞRENCİ

2,28

YEDEK 2

342

GÖKHAN İBİŞ EGE ÜNİVERSİTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ÖĞRENCİ

2,28

YEDEK 3

138

BERKCAN VURAL EGE ÜNİVERSİTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ÖĞRENCİ

2,27

YEDEK 4

224

ELİF TUĞÇE TENĞERLİ EGE ÜNİVERSİTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ÖĞRENCİ

2,27

YEDEK 4

724

UĞUR BAHADIR EGE ÜNİVERSİTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ÖĞRENCİ

2,27

TEMEL BİLİMLER

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

922

EYLEM GÜLER YILDIRIM EGE ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER ÖĞRENCİ

2,52

COĞRAFYA

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

525

ERCAN FISTIK EGE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA ÖĞRENCİ

2,41

YEDEK 2

205

GİZEM ÜREL EGE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA ÖĞRENCİ

2,37

FELSEFE

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1525

HİLAL YILDIZ EGE ÜNİVERSİTESİ FELSEFE ÖĞRENCİ

2,28

YEDEK 1

318

BEDİRHAN TANRIVERDİ EGE ÜNİVERSİTESİ FELSEFE ÖĞRENCİ

2,28

SOSYOLOJİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

597

ÖZGE KIYMIK EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ ÖĞRENCİ

2,60

TARİH

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

424

HÜSEYİN OKAY EGE ÜNİVERSİTESİ TARİH ÖĞRENCİ

2,70

YEDEK 2

449

EBRU DOĞAN EGE ÜNİVERSİTESİ TARİH ÖĞRENCİ

2,66

BİYOLOJİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1203

GAMZE SEZGİN EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRENCİ

2,23

YEDEK 2

1098

GAMZE BILDIRCIN EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRENCİ

2,19

YEDEK 3

1634

MUZAFFER CEM ERBAŞ EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRENCİ

2,19

YEDEK 4

828

HAVVA EŞME EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRENCİ

2,16

KİMYA

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

817

CEREN AYDIN EGE ÜNİVERSİTESİ KİMYA ÖĞRENCİ

2,17

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1075

HEDİYE ERTEM EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ

2,58

YEDEK 2

940

GÜLSÜM ABALI EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ

2,57

GAZETECİLİK

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1581

SENEM KEÇİCİ EGE ÜNİVERSİTESİ GAZETECİLİK ÖĞRENCİ

2,45

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1620

MUHAMMET İSKENDER EGE ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ÖĞRENCİ

2,88

YEDEK 2

1583

İSMAİL ÖZDEMİRCİOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ÖĞRENCİ

2,85

RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1466

ALİŞAHİN İLİŞ EGE ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA ÖĞRENCİ

2,70

EBELİK

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1599

GÖZDE ALTIPARMAK EGE ÜNİVERSİTESİ EBELİK ÖĞRENCİ

2,09

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek EÜ Mezunları Listesi

TEMEL BİLİMLER

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1142

ÖNDER ÇANKIR EGE ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER MEZUN

2,65

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

206

METE ÇIKIKÇI EGE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MEZUN

2,76

YEDEK 1

68

CEYDA TORUNTAY EGE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MEZUN

2,76

PSİKOLOJİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

483

SEVECEN ADLIOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ MEZUN

3,02

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

984

PELİN ORUÇ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,77

YEDEK 2

811

MELTEM GÜLER EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,76

YEDEK 2

1030

ZEYNEP DALGIÇ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,76

REKLAMCILIK

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1425

EBRU DAĞ EGE ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK MEZUN

2,88

YEDEK 2

1507

CAN KÖYMEN EGE ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK MEZUN

2,88

HEMŞİRELİK (İASYO)

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1214

SEVİNÇ YALÇIN EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK (İASYO) MEZUN

2,67

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

520

YAĞMUR GEYİK EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ MEZUN

2,59

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Diğer Üniversitelerin Mezun Durumunda Olan Lisans Öğrencileri ve Mezunları Listesi

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

069

OĞULCAN MEVLÜT GÜNGÖR DİĞER ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ MEZUN

2,63

YEDEK 2

394

BUĞRA AYDIN DİĞER ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ MEZUN

2,51

YEDEK 3

77

BAHAR PUTE DİĞER ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ÖĞRENCİ

2,51

PSİKOLOJİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

574

MERVE ZENGİN DİĞER PSİKOLOJİ MEZUN

3,15

YEDEK 2

1617

PELİN YİRİ DİĞER PSİKOLOJİ MEZUN

3,15

SOSYOLOJİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

655

CANAN BİLKİÇ DİĞER SOSYOLOJİ ÖĞRENCİ

2,76

BİYOLOJİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

973

BURCU ALKOÇ DİĞER BİYOLOJİ MEZUN

2,61

KİMYA

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1032

BEYHAN ÖZ DİĞER KİMYA MEZUN

2,67

MATEMATİK

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

878

ESRA ÖZAYDIN DİĞER MATEMATİK ÖĞRENCİ

2,49

YEDEK 2

1261

BİROL ÇAM DİĞER MATEMATİK MEZUN

2,43

HEMŞİRELİK

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

846

HANİFE SARIÇAM DİĞER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,91

YEDEK 2

1057

GÜLŞAH ÖZYASTIKÇI DİĞER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,91

YEDEK 3

1020

FATMA SÜZEN DİĞER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,90

YEDEK 4

1068

ŞERİFE GÜNER DİĞER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,90

YEDEK 5

1083

HALİSE AKYILDIZ DİĞER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,90

YEDEK 6

1589

ZEYNEP ERKÜÇÜK DİĞER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,87

YEDEK 7

1358

HACER DEMİR DİĞER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,86

YEDEK 8

1266

HASRET GÜNAY DİĞER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,86

YEDEK 9

1131

BERKAN BALKAN DİĞER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,85

YEDEK 9

994

AYŞE NUR ÇAKIR DİĞER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUN

2,85

EBELİK

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

996

AYNUR BOZKURT SAKALLI DİĞER EBELİK MEZUN

2,90

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1406

MEHTAP AKSOY DİĞER GIDA MÜHENDİSLİĞİ MEZUN

2,76

TARLA BİTKİLERİ

SIRALAMA

NO

ADI SOYADI UNİVERSİTESİ BÖLÜM/PROGRAM DURUM AGNO
YEDEK 1

1477

TUĞBA ÇEÇEN DİĞER TARLA BİTKİLERİ MEZUN

2,25

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ