Kırşehir Ahi Evran Formasyon 2015

  • 31 Ocak 2015
  • 2.491 kez görüntülendi.
Kırşehir Ahi Evran Formasyon 2015

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2014-2015 Bahar Dönemi Önkayıt Başvuruları

20.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı uyarınca 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemlerinde tamamlanmak üzere açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ön kayıt başvuruları 02 Şubat-05 Şubat 2015 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvuru yoluyla alınacaktır (Posta, belgegeçer ve kargo yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır). Programa kabul edilen ve kesin kayıt hakkı kazanan asıl adayların listesi ile yedek adayların listeleri (olması durumunda) Üniversitemiz internet sitesinden (http://www.ahievran.edu.tr) aşağıda gösterilen takvime uygun olarak duyurulacaktır.

Sertifika Programında açılacak olan ve aşağıda gösterilen alanlara; MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Alanlarına ilişkin 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı kararında güncelleme yapan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtilen esaslara göre,  Mezun olanlar ve Üniversitemizin 4. sınıflarında okuyan öğrenciler ile Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim yoluyla sunulan lisans programlarına devam eden 4. sınıf öğrencileri başvuru yapabilirler. 3üncü, 2 inci ve 1inci sınıf öğrencileri başvuru yapamayacaklardır.
Sıralama (Ahi Evran Üniversitesi Senatosunun 30.06.2014 tarih 2014/08-01 kararı gereğince); öncelikle transkriptte belirtilen Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (4’lük sistem)  en yüksek adaydan başlanarak yapılacaktır. Bu bağlamda kontenjan sayısı kadar asıl aday, olması durumunda asıl aday kadar da yedek aday belirlenecektir.
Yüzlük sistemde akademik başarı ortalaması bildirmiş olan adayların başarı ortalamalarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde, mezun olduğu üniversiteye ait not dönüşüm tablosu sunanlar için bu tablo, herhangi bir dönüşüm tablosu sunulmamış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ait not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
Adayların sıralanması sırasında lisans eğitimine devam eden adayların akademik genel not ortalamasının eşitliği halinde ÖSYS yerleştirme puanı daha yüksek olana, bu kıyaslamanın yapılması mümkün değilse veya yine eşitlik hali söz konusu ise doğum tarihi günümüze daha uzak olana öncelik verilecektir. Mezun adayların akademik genel not ortalamasının eşitliği halinde ise sırasıyla ÖSYS yerleştirme puanı daha yüksek olana, mezuniyet tarihi günümüze daha uzak olana, doğum tarihi günümüze daha uzak olana öncelik verilecektir.
Kontenjanların branşlara göre dağılımı; başvuruların tamamlanmasından sonra, alanlara göre dağılım dikkate alınarak, yapılacaktır.
Tablo 1. Açılacak programlar

1. Matematik
2.Türk Dili ve Edebiyatı
3.Tarih
4.Coğrafya
5.Kimya/Kimya Teknolojileri
6.Biyoloji
7.Fizik
8. Sağlık
9.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
10.Beden Eğitimi

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.050 TL olup iki eşit taksit halinde bahar ve güz dönemi başında tahsil edilecektir. İlk taksit (1.025 TL), kesin kayıt sırasında alınacaktır (ilgili banka hesap numarası kesin kayıt sırasında verilecektir). Kesin kayıt yaptırdıktan sonra, herhangi bir nedenle kayıt sildirenlere ve ders muafiyeti hakkı elde edenlere ilgili mevzuat gereği ücret iadesi yapılmayacaktır.
Birinci dönem dersleri Eğitim Fakültesinin Bahar Dönemi Akademik Takvimine uygun olarak 23 Şubat 2015 tarihi itibariyle başlatılacak, dersler Cumartesi-Pazar günlerinde yapılacaktır. Akademik faaliyet takvimi ile haftalık ders programı kayıt ve yerleştirme işlemlerinin sonuçlandırılmasına bağlı olarak daha sonra tespit olunarak ilan edilecektir.

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1) Dilekçe (Dilekçe örnekleri ektedir)
2) Öğrenci Olanlar için Öğrenci belgesi, mezunlar için Onaylı Mezuniyet Belgesi, (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
3) Onaylı Transkript (Üniversitemiz öğrencilerinin AGNO ları başvuruların bitiminde öğrenci bilgi sisteminden alınacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizden ayrıca transkript istenmeyecektir)
4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Numarası bulunan)
5) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
6) Üniversitemiz harici mezun adaylar için ÖSYS yerleştirme puanını gösterir belge.

Başvuru ve kayıt işlemleri takvimi:

Ön Kayıtlar 02 Şubat 2015 – 05 Şubat 2015
Asıl Adayların İlanı 06 Şubat 2015
Kesin Kayıt (asıl adaylar) 09 Şubat 2015 – 11 Şubat 2015
Yedek Adayların İlanı (olması durumunda) 12 Şubat 2015
Yedek Adayların Kesin Kayıtları (olması durumunda) 13 Şubat 2015 – 16 Şubat 2015

İlan Tarihi: 29.01.2015

Üniversitemiz Öğrencileri İçin Dilekçe Örneği

              AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

 

Ahi Evran Üniversitesi ……………….………………………………….………………………..……………….… Fakültesi/ Yüksekokulu ……………………….…………………….….. Bölümü ………….… sınıf öğrencisiyim. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde açılıp 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar ve      2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyıllarında yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının …………………………………… öğretmenlik alanına başvurmak istiyorum. Başvuru için istenilen belgeler ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.

……./ ……/2015

                                                                                                                              Adı-Soyadı
                                                                                                                                   İmza

Adres :……………………………………………..
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Cep Tel No:…………………………………

 

Ekler:
1)Genel not ortalamasını gösterir transkript
2) Nüfus cüzdanı sureti
3) Onaylı öğrenci belgesi
4) Vesikalık fotoğraf (2 adet)

 

Mezunlar İçin Dilekçe Örneği

  
         AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

 

………………………………………………… Üniversitesi …………………………….………… Fakültesi/Yüksekokulu ……………………….…………….. Bölümü mezunuyum. Üniversiteniz Eğitim Fakültesi bünyesinde açılıp 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyıllarında yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının …………………………………… öğretmenlik alanına başvurmak istiyorum. Başvuru için istenilen belgeler ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.

……./ ….. /2015

                                                                                                                     Adı-Soyadı
İmza
Adres :………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Cep Tel No:…………………………………

 

Ekler:
1) Genel not ortalamasını gösterir transkript
2) Nüfus cüzdanı sureti
3) Onaylı mezuniyet belgesi örneği
4) Vesikalık fotoğraf (2 adet)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ