Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Formasyon 2015

 • 31 Ocak 2015
 • 1.917 kez görüntülendi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Formasyon 2015

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Döneminde Başlatılmak Üzere Açılacak Olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Müracaat İşlemleri

Kimler Başvurabilir?
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 20.01.2015 tarihli Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin kararı gereğince, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde başlatılmak üzere 4. Sınıfta  öğrenim görenler ve mezun olanlar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecektir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı itibariyle ara sınıflarda (1, 2 ve 3.sınıflar) öğrenim gören öğrencilerin başvuruları kesinlikle alınmayacaktır.

Kontenjanlar
Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 NOT:

 1.  Yukarıdaki ilan edilen kontenjanlar boş kaldığı takdirde, boş kalan alanlardaki kontenjanlar Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince diğer alanlara kaydırılabilecektir. Yine boş kontenjan kalması durumunda diğer üniversitelerin 4.sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları da kabul edilebilecektir.
 2. Pedagojik Formasyon Programının 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem derslerinin hafta sonu yapılması planlanmaktadır.

*Öğretmenlik atamalarına uygun diğer bütün bölümlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atanabilecegi_alan.pdf
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/15601/Tebli%C4%9Fler+dergisi+2683_Agustos_2014.pdf/b69c63e3-8cb4-4e81-ad87-5efd08e25072

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kayıt işlemleri aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.

Ön kayıtlar
Ön kayıtlar 30 Ocak – 03 Şubat 2015 tarihleri arasında aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.

 1. Adaylar http://apps.beun.edu.tr/pf  adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kayıt olduktan sonra çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanlar esas alınarak yerleştirme yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt esnasında beyan edilen e-mail adresi ve telefon numaralarının güncel olması önemlidir. Not sistemine giriş, not sorguluma ve iletişim beyan edilen e-mail ve telefon ile yapılmaktadır.
 2. Adayların başvuru formunun çıktısını imzalayarak (kesin kayıtta teslim etmek üzere) saklamaları gerekmektedir.

NOT: Adaylar 100’lük sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversiteden/fakülteden 4’lük sisteme göre not dönüşümünü resmi olarak yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde adayın başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir. Formasyon birimimizce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır.

Ön Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Mezunlar için değerlendirme:

 • Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerine öncelik verilecektir.
 • Mezunlar, mezuniyet yılına göre sıralanacak olup, mezuniyet tarihi daha eski olanlara öncelik verilecektir.
 • Mezuniyet yılının aynı olması durumunda, genel akademik ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

4. Sınıf öğrencileri için değerlendirme:
Öğrencilerin sıralaması yapılırken transkriptlerinde beyan ettikleri 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi sonu akademik genel ortalamaya göre yapılacaktır.

 • Adayların puanlarının eşit olması halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
 • Kesin kayıt hakkı kazananlar 04 Şubat 2015 tarihinde Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimince http://eğitim.beun.edu.tr  adresinde ilan edilecektir.
 • Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

Kesin kayıtlar

 1. Kesin kayıtlar 04-06 Şubat 2015 tarihleri arasında mesai saatleri (08:30-17:30) içinde Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.Başvurular şahsen yapılacaktır (E-posta, faks, posta vb. yollarla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır).
 2. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar http://eğitim.beun.edu.tr adresinde 06 Şubat 2015 tarihinde ilan edilecek ve 09 -11 Şubat 2015 tarihleri arasında olmak üzere 3 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda fakülte yönetim kurulu kararı ile kontenjanlar ihtiyaç duyulan diğer alanlara kaydırılacaktır.
 3. Herhangi bir bölüme kayıt yaptıracak aday kalmadığı durumda kontenjan açık kalmış ise açık kalan kontenjanın doldurulması için üniversite içi, üniversite dışı ve bölüm ayrımı yapılmaksızın yedek listeden akademik ortalamalar esas alınarak kesin kayıt hakkı verilecektir.
 4. Kayıt ücreti 2054 (iki bin elli dört) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksidi; Ziraat Bankası Karaelmas Zonguldak Girişimci Dinamik Şubesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye Hesabı TR71 0001 0023 5959 2054 9250 03 nolu hesaba Ad Soyad ve TC Numarası ile birlikte “2014-15 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Ders I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.
 5. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti 31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının Madde 16. 1 bendine göre kesinlikle iade edilmeyecektir.

Kesin kayıtta istenen belgeler
1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası (Sadece mezunlar için)
2. Mezun olduğu/olacağı üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1027 TL) ödendiğine dair banka dekontu
5. İki adet fotoğraf

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ